Skip to main content

Design

Rymlighet och öppna ytor skapar en vacker och användarvänlig helhet.

Det är lätt att röra sig på ett öppet och genomgående jämnt walk-around däck. Däckets sidor är breda och trapporna har planerats så att man snabb och lätt skall kunna röra sig vid båthantering.

I förarkabinen finns alla navigeringsinstrument tillgängliga på en beröringsskärm. Man har planerat en öppen utsikt från förarkabinen. Kapellet är snyggt ingömt ovanför vindrutan. Vid regn kan man lätt dra ut kapellet med hjälp av längsgående skenor.

I K-24 båten finns det gott om stuvutrymmen. På däck finns det totalt 6 luckor; en på fördäck och fem på akterdäck. Under sitsarna i förarkabinen finns det också gott om stuvutrymmen. Som extra utrustning kan man få en kyllåda och en spis under ena sitsen. Dessutom finns det utrymme för båtshake, åror eller paddel under däckstrapporna.

Copyright © Finn Flyer Marina Ab. All rights reserved. All images are of a prototype model.    Web design Bahama.Digital